Från och med den 1 april 2021 utgör Assemblins Elverkstäder en del av Rörick Elektriska Verkstad AB.

Vänligen besök www.rorick.se/kontakt/ för nya kontaktdetaljer.

 

 

Angående Mätnet hänvisas till Röricks växel +46 221 45 75 00.